• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Infor­ma­cje Ogólne

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny
ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81. 8656027

Posługu­jący

 • Pro­boszcz: ks. kan. dr Jan Brodziak
 • Wikary: ks. mgr. Jacek Zaręba

Miejs­cowości należące do parafii

Budki, Ciotcza, Dębiny, Gródek, Łukawka, Łukow­ica, Meszno, Miastkówek, Michów os., Natalin, Rudzienko I, Rudzienko II, Rudzienko kol., Składów, Trzciniec,
Wólka Michowska, Wyp­nicha, Zabór, Zagóźdź.

Ogłoszenia dusz­paster­skie

 • 25 sty­cz­nia 2015 r. +

  W imie­niu władz Met­ro­pol­i­tal­nego Sem­i­nar­ium Duchownego w Lublinie, wychowaw­ców, alum­nów (Mirosław) i nas kapłanów składam serdeczne Bóg zapłać za ofi­ary Czy­taj dalej…
 • 1

Kon­takt

Parafia Rzym­skoka­tolicka
pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny

ul. Par­tyzancka 5
21140 Michów
tel. 81 8566027


For­mu­larz kontaktowy